Ocena stanu technicznego pojazdu i jego podzespołów stanowią dokładny opis ogólnego stanu technicznego pojazdu lub jego podzespołów, podając charakter ewentualnych uszkodzeń oraz przyczyny ich wystąpienia. Są przydatne przy naprawach gwarancyjnych i w sytuacjach spornych dotyczących ustalenie odpowiedzialności za powstanie uszkodzenia.
Wykonanie oceny powypadkowej zawiera szczegółowy opis uszkodzeń powstałych na skutek kolizji lub wypadku. Wykonane przy pomocy oprogramowania Audatex lub Eurotax. Zawierają kalkulację kosztów naprawy pojazdu. Stanowią one podstawę do określenie wysokości odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową. Dokonuję weryfikacją kosztorysów naprawy wykonanych przez firmę ubezpieczeniową.
Wykonuje wyceny wartości pojazdów, wycena utraty wartości w związku ze zdarzeniem oraz wycena pozostałości pojazdu. Wyceny powstają po dokładnych oględzinach pojazdów, zawierają dokumentację fotograficzną oraz kalkulację wykonaną przy pomocy najlepszego oprogramowania na rynku „Info-Ekpert”.
Wykonuję wycenę pojazdów ciężarowych i naczep.
Wykonuję wycenę pojazdów dla celów kredytowych.
Potrzebujesz znać wartość pojazdu do opłaty akcyzy? Jako rzeczoznawca wpisany na listę Ministra Infrastruktury wykonuję wyceny pojazdów sprowadzonych z zagranicy które są niezbędne do prawidłowego naliczenia akcyzy lub cła i akceptowane przez Urządy Celne. Wykonuję opinię techniczne zlecone przez Stacje Kontroli Pojazdów oraz Wydziały Komunikacji