O mnie

22031601Jestem absolwentem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe” zorganizowane przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej w Warszawie, Instytutem Transportu samochodowego w Warszawie.

Jestem członkiem „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT”.

Jestem rzeczoznawcą certyfikowanym (Nr. Certyfikatu 640/16 centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych) wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa RS001574.