Uprawnienia

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie Ministra Infrastruktury o wpisie na Listę Rzeczoznawców Samochodowych o nr RS001394

 

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA

Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 2816

 

CERTYFIKAT

Certyfikat Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych nr 640/16 (Kwalifikacje CA i CC)